Top cổ phiếu Uptrend

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 CMX Giá thị trường: 17.0
Giá 52 tuần: 4 -> 17
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Đang phục hồi tăng
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+221%
57 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 15.0
(-12%)
17.1
(1%)
+5 tỷ
Cầu Mua mạnh

2 ACL Giá thị trường: 37.5
Giá 52 tuần: 7 -> 41
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
* Tín hiệu đang lập đỉnh
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
- Vùng giá lên cao, chờ bán
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 34.5 )
+200%
53 ngày
BÁN _ giá 37.5, chốt lời 200%, giảm tỉ trọng 34.5
(-8%)
40.0
(7%)
-3 tỷ
Cung Bán mạnh

3 NTL Giá thị trường: 14.9
Giá 52 tuần: 9 -> 15
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+53%
27 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 13.7
(-8%)
+11 tỷ
Cầu Mua mạnh

4 DDN Giá thị trường: 17.0
Giá 52 tuần: 10 -> 20
Xu hướng TĂNG chững lại
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+43%
5 ngày
Chờ Bán 14.9
(-12%)
20.0
(18%)
+223 triệu
Cầu Mua khá

( Thanh khoản thấp )
5 TTH Giá thị trường: 5.7
Giá 52 tuần: 4 -> 10
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 5.3 )
+36%
24 ngày
BÁN _ giá 5.7, chốt lời 36%, giảm tỉ trọng 5.3
(-7%)
6.6
(16%)
-3 tỷ
Cung Bán mạnh


( dự báo Cung Cầu : có thể có lực Bán Khá trên vùng giá 6.3 --> CP khó tăng nhanh trong các phiên kế )
6 MPT Giá thị trường: 5.2
Giá 52 tuần: 2 -> 5
Xu hướng TĂNG khá
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+30%
8 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 4.6
(-12%)
+526 triệu
Cầu Mua nhiều

( Thanh khoản thấp )
7 ANV Giá thị trường: 30.0
Giá 52 tuần: 6 -> 31
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+26%
21 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 27.7
(-8%)
31.4
(5%)
+12 tỷ
Cầu Mua nhiều

8 THT Giá thị trường: 7.7
Giá 52 tuần: 5 -> 8
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 7.6 )
+24%
60 ngày
Chờ Bán ( có thể bán bớt giảm tỉ trọng ) 7.6
(-1%)
7.9
(3%)
-602 triệu
Cung Bán mạnh

( Thanh khoản thấp )
9 OGC Giá thị trường: 3.4
Giá 52 tuần: 2 -> 4
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+20%
12 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 3.1
(-9%)
3.5
(3%)
-10 tỷ
Cung Bán mạnh

10 TNG Giá thị trường: 18.9
Giá 52 tuần: 10 -> 21
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
* Tín hiệu đang lập đỉnh
+ Dấu hiệu giao dịch điều chỉnh
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 17.8 )
+17%
24 ngày
BÁN _ giá 18.9, chốt lời 17%, giảm tỉ trọng 17.8
(-6%)
20.7
(10%)
+3 tỷ
Cầu Mua > Bán


( dự báo Cung Cầu : có thể có lực Bán Khá trên vùng giá 20.1 --> CP khó tăng nhanh trong các phiên kế )
Hệ thống Tra cứu FREE hơn 2000 mã CP : phân tích DÒNG TIỀN Mua- Bán Realtime trong phiên __ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? __ nắm bắt Xu Hướng cổ phiếu đang Tăng / Giảm ? __ Các tín hiệu lập ĐỈNH SÓNG ? đang TẠO ĐÁY ?__ Hệ thống iStock phân tích kĩ thuật chuyên sâu với các chỉ số MA,RSI,MACD,ADX,BB,MSI,CCI,MFI,Stochastic,Momentum,Fibonacci… __ www.iStock.vn __ Master Your Investment __ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO