Top cổ phiếu Uptrend

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 PAN Giá thị trường: 67.4
Giá 52 tuần: 31 -> 70
Xu hướng TĂNG chững lại
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+87%
51 ngày
Chờ Bán 64.9
(-4%)
69.8
(4%)
-9 tỷ
Cung Bán mạnh
2 TV2 Giá thị trường: 128.0
Giá 52 tuần: 61 -> 131
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch yếu, có thể đảo chiều
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+74%
45 ngày
Chờ Bán 118.3
(-8%)
130.6
(2%)
+2 tỷ
Cầu Mua > Bán
3 PXL Giá thị trường: 3.7
Giá 52 tuần: 2 -> 4
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+48%
17 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 3.2
(-14%)
+3 tỷ
Cầu Mua nhiều
4 NDN Giá thị trường: 15.8
Giá 52 tuần: 7 -> 16
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá bán, sắp lập đỉnh
+41%
22 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 14.5
(-8%)
15.9
(1%)
+13 tỷ
Cầu Mua mạnh
5 HDG Giá thị trường: 49.6
Giá 52 tuần: 22 -> 51
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+34%
35 ngày
Chờ Bán 47.9
(-3%)
51.4
(4%)
+1 tỷ
Cầu Mua > Bán
6 HLD Giá thị trường: 19.1
Giá 52 tuần: 10 -> 19
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+33%
22 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 17.9
(-6%)
19.4
(2%)
+815 triệu
Cầu Mua > Bán
7 VID Giá thị trường: 14.4
Giá 52 tuần: 3 -> 15
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+29%
7 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 12.7
(-12%)
14.6
(1%)
+3 tỷ
Cầu Mua mạnh
8 EMC Giá thị trường: 17.4
Giá 52 tuần: 10 -> 25
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
* Tín hiệu đang lập đỉnh đi xuống
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
+29%
7 ngày
Chờ Bán 16.5
(-5%)
20.0
(15%)
-543 triệu
Cung Bán mạnh
9 DXG Giá thị trường: 38.4
Giá 52 tuần: 10 -> 39
Xu hướng TĂNG mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+28%
22 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 35.9
(-7%)
39.2
(2%)
-27 tỷ
Cung Bán nhẹ
10 TVC Giá thị trường: 11.1
Giá 52 tuần: 7 -> 14
Xu hướng TĂNG chững lại
+ Đang kiểm tra lực hỗ trợ
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+26%
19 ngày
Chờ Bán 10.4
(-6%)
11.5
(4%)
-416 triệu
Cung Bán > Mua
Hệ thống Tra cứu 1000 mã CP : nắm bắt Xu Hướng CP đang Tăng / Giảm / Mạnh / Yếu ?___ Có tín hiệu tạo CHÂN SÓNG ? lập ĐỈNH SÓNG ? đang tạo ĐÁY ? tạo ĐỈNH ?___ Dòng tiền Mua- Bán ___ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? ___Hệ thống iStock sẽ phân tích cập nhật mọi diễn biến giao dịch từng cổ phiếu ______ www.iStock.vn ______Master Your Investment ______ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO