Top cổ phiếu Uptrend

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 SDD Giá thị trường: 3.8
Giá 52 tuần: 1 -> 4
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+111%
51 ngày
Chờ Bán 3.3
(-13%)
4.0
(5%)
+1 tỷ
Cầu Mua mạnh

2 TTF Giá thị trường: 5.0
Giá 52 tuần: 3 -> 9
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+75%
29 ngày
Chờ Bán 4.6
(-8%)
5.2
(4%)
+287 triệu

3 C47 Giá thị trường: 15.4
Giá 52 tuần: 8 -> 23
Xu hướng TĂNG khá
+ Đang kiểm tra sự kháng cự
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+69%
35 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 14.5
(-6%)
15.9
(3%)
+411 triệu
Cầu Mua khá

4 DHM Giá thị trường: 4.0
Giá 52 tuần: 2 -> 8
Xu hướng TĂNG chững lại
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+68%
47 ngày
Chờ Bán 3.9
(-3%)
4.2
(5%)
+294 triệu
Cầu Mua khá

( Thanh khoản thấp )
5 ATG Giá thị trường: 1.7
Giá 52 tuần: 1 -> 5
Xu hướng TĂNG mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+67%
13 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 1.5
(-12%)
1.8
(6%)
+791 triệu
Cầu Mua nhiều

( Thanh khoản thấp )
6 TCM Giá thị trường: 29.6
Giá 52 tuần: 16 -> 31
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+66%
48 ngày
Chờ Bán 27.8
(-6%)
31.1
(5%)
+16 tỷ
Cầu Mua mạnh

7 FCM Giá thị trường: 8.9
Giá 52 tuần: 5 -> 9
Xu hướng TĂNG mạnh
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+49%
39 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 8.1
(-9%)
9.0
(1%)
+3 tỷ
Cầu Mua nhiều

8 HVG Giá thị trường: 5.3
Giá 52 tuần: 2 -> 10
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+45%
13 ngày
BÁN _ giá 5.3, chốt lời 45%, giảm tỉ trọng 5.0
(-6%)
5.9
(11%)
+862 triệu
Cầu Mua > Bán


( dự báo Cung Cầu : có thể có lực Bán Khá trên vùng giá 5.6 --> CP khó tăng nhanh trong các phiên kế )
9 TNG Giá thị trường: 16.5
Giá 52 tuần: 9 -> 17
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+41%
22 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 15.0
(-9%)
16.8
(2%)
+32 tỷ
Cầu Mua mạnh

10 APG Giá thị trường: 6.9
Giá 52 tuần: 4 -> 7
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Đang kiểm tra sự kháng cự
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá bán, sắp lập đỉnh
+35%
17 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt ( hạn chế mua vào thêm ) 6.3
(-9%)
+2 tỷ
Cầu Mua nhiều

Hệ thống Tra cứu FREE hơn 2000 mã CP : phân tích DÒNG TIỀN Mua- Bán Realtime trong phiên __ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? __ nắm bắt Xu Hướng cổ phiếu đang Tăng / Giảm ? __ Các tín hiệu lập ĐỈNH SÓNG ? đang TẠO ĐÁY ?__ Hệ thống iStock phân tích kĩ thuật chuyên sâu với các chỉ số MA,RSI,MACD,ADX,BB,MSI,CCI,MFI,Stochastic,Momentum,Fibonacci… __ www.iStock.vn __ Master Your Investment __ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO