Top cổ phiếu Uptrend

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 AVF Giá thị trường: 0.6
Giá 52 tuần: -> 1
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+100%
31 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 0.5
(-17%)
0.7
(17%)
+1 tỷ
Cầu Mua mạnh

2 TTB Giá thị trường: 23.2
Giá 52 tuần: 5 -> 24
Xu hướng TĂNG khá
+ Đang kiểm tra lực hỗ trợ
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+38%
26 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 22.2
(-4%)
24.2
(4%)
+4 tỷ
Cầu Mua mạnh

3 HCD Giá thị trường: 11.0
Giá 52 tuần: 7 -> 12
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
- Vùng giá lên cao, chờ bán
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 10.8 )
+35%
34 ngày
Chờ Bán ( có thể bán bớt giảm tỉ trọng ) 10.8
(-2%)
11.6
(5%)( dự báo Cung Cầu : có thể có lực Bán Nhẹ trên vùng giá 11.4 --> CP khó tăng nhanh trong các phiên kế )
4 BII Giá thị trường: 0.9
Giá 52 tuần: 1 -> 4
Xu hướng TĂNG đã thu hẹp
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
( Dự báo đảo chiều: nếu giá giảm dưới mức hỗ trợ 0.8 )
+29%
16 ngày
BÁN _ giá 0.9, chốt lời 29%, giảm tỉ trọng 0.8
(-11%)
1.0
(11%)


( Thanh khoản thấp )
5 DNP Giá thị trường: 24.4
Giá 52 tuần: 16 -> 29
Xu hướng TĂNG mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+26%
28 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 22.1
(-9%)
27.0
(11%)
+14 tỷ
Cầu Mua nhiều

6 ITQ Giá thị trường: 3.5
Giá 52 tuần: 3 -> 4
Xu hướng TĂNG chững lại +21%
10 ngày
Chờ Bán 3.3
(-6%)
3.7
(6%)
-1 tỷ
Cung Bán mạnh


( dự báo Cung Cầu : có thể có lực Bán Nhẹ trên vùng giá 3.6 --> CP khó tăng nhanh trong các phiên kế )
7 GKM Giá thị trường: 12.7
Giá 52 tuần: 10 -> 17
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+18%
16 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 12.3
(-3%)
13.4
(6%)
+2 tỷ
Cầu Mua mạnh

8 VCB Giá thị trường: 58.7
Giá 52 tuần: 34 -> 77
Xu hướng TĂNG khá +13%
18 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 55.8
(-5%)
62.2
(6%)
+146 tỷ
Cầu Mua mạnh

9 HSG Giá thị trường: 12.6
Giá 52 tuần: 9 -> 29
Xu hướng TĂNG khá
+ Đang kiểm tra lực hỗ trợ
+12%
16 ngày
Chờ Bán 12.2
(-3%)
13.6
(8%)
+15 tỷ
Cầu Mua mạnh

10 SJD Giá thị trường: 25.8
Giá 52 tuần: 16 -> 27
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Nỗ lực đẩy giá bị kháng cự
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+11%
16 ngày
Chờ Bán 24.7
(-4%)
26.5
(3%)
+1 tỷ
Cầu Mua > Bán

Hệ thống Tra cứu FREE hơn 2000 mã CP : phân tích DÒNG TIỀN Mua- Bán Realtime trong phiên __ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? __ nắm bắt Xu Hướng cổ phiếu đang Tăng / Giảm ? __ Các tín hiệu lập ĐỈNH SÓNG ? đang TẠO ĐÁY ?__ Hệ thống iStock phân tích kĩ thuật chuyên sâu với các chỉ số MA,RSI,MACD,ADX,BB,MSI,CCI,MFI,Stochastic,Momentum,Fibonacci… __ www.iStock.vn __ Master Your Investment __ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO