Top cổ phiếu Uptrend

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 PHR Giá thị trường: 36.0
Giá 52 tuần: 17 -> 37
Xu hướng TĂNG khá +27%
53 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 34.1
(-5%)
37.0
(3%)
+9 tỷ
Cầu Mua nhiều

2 SRC Giá thị trường: 17.6
Giá 52 tuần: 10 -> 19
Xu hướng TĂNG khá +27%
17 ngày
Chờ Bán 15.7
(-11%)
19.0
(8%)
+973 triệu
Cầu Mua nhiều

3 SRA Giá thị trường: 16.6
Giá 52 tuần: 3 -> 32
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
+19%
5 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 14.2
(-14%)
18.5
(11%)
+1 tỷ
Cầu Mua mạnh

4 NTC Giá thị trường: 87.9
Giá 52 tuần: 45 -> 92
Xu hướng TĂNG chững lại
+ Dấu hiệu giao dịch điều chỉnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+12%
14 ngày
Chờ Bán 83.9
(-5%)
92.0
(5%)
-940 triệu
Cung Bán > Mua

5 DAG Giá thị trường: 7.5
Giá 52 tuần: 6 -> 10
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+11%
10 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 7.3
(-3%)
8.0
(7%)
+1 tỷ
Cầu Mua mạnh

6 SJS Giá thị trường: 20.7
Giá 52 tuần: 14 -> 30
Xu hướng TĂNG mạnh
+ Giao dịch đẩy giá tăng mạnh
+ Vượt đỉnh giá cao hơn
- Vùng giá lên cao, chờ bán
+10%
7 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 19.1
(-8%)
24.6
(19%)
+7 tỷ
Cầu Mua mạnh

7 NT2 Giá thị trường: 28.0
Giá 52 tuần: 22 -> 28
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+10%
12 ngày
Chờ Bán 26.9
(-4%)
28.4
(1%)
+6 tỷ
Cầu Mua mạnh

8 MCH Giá thị trường: 105.9
Giá 52 tuần: 44 -> 106
Xu hướng TĂNG khá
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+10%
32 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 102.4
(-3%)
106.0
(0%)
+3 tỷ
Cầu Mua nhiều

9 APC Giá thị trường: 35.9
Giá 52 tuần: 25 -> 93
Xu hướng TĂNG mạnh +10%
8 ngày
Nắm giữ, vẫn tăng tốt 32.9
(-8%)
38.5
(7%)
+1 tỷ
Cầu Mua mạnh

10 PPC Giá thị trường: 20.3
Giá 52 tuần: 15 -> 21
Xu hướng TĂNG mạnh
- Vùng giá bán, có thể lập đỉnh
+9%
10 ngày
Chờ Bán, có thể lập đỉnh 19.3
(-5%)
20.7
(2%)
+10 tỷ
Cầu Mua mạnh

Hệ thống Tra cứu FREE hơn 2000 mã CP : phân tích DÒNG TIỀN Mua- Bán Realtime trong phiên __ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? __ nắm bắt Xu Hướng cổ phiếu đang Tăng / Giảm ? __ Các tín hiệu lập ĐỈNH SÓNG ? đang TẠO ĐÁY ?__ Hệ thống iStock phân tích kĩ thuật chuyên sâu với các chỉ số MA,RSI,MACD,ADX,BB,MSI,CCI,MFI,Stochastic,Momentum,Fibonacci… __ www.iStock.vn __ Master Your Investment __ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO