Cổ phiếu đang tạo đỉnh

STT Mã CP Giá cuối phiên Sức mạnh Xu hướng ngắn hạn % đã tăng/giảm Chỉ báo Mua/Bán Giá cắt lỗ Giá mục tiêu Dòng tiền Mua-Bán
1 DIG Giá thị trường: 27.9
Giá 52 tuần: 7 -> 29
Xu hướng TĂNG khá
* Tín hiệu đang lập đỉnh
+17%
21 ngày
BÁN _ giá 27.9, chốt lời 17%, giảm tỉ trọng 26.3
(-6%)
28.9
(4%)
-33 tỷ
Cung Bán nhẹ
Hệ thống Tra cứu 1000 mã CP : nắm bắt Xu Hướng CP đang Tăng / Giảm / Mạnh / Yếu ?___ Có tín hiệu tạo CHÂN SÓNG ? lập ĐỈNH SÓNG ? đang tạo ĐÁY ? tạo ĐỈNH ?___ Dòng tiền Mua- Bán ___ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? ___Hệ thống iStock sẽ phân tích cập nhật mọi diễn biến giao dịch từng cổ phiếu ______ www.iStock.vn ______Master Your Investment ______ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO