Thứ Hai, 21/01/2019

Điều lệ sử dụng

1. Giới thiệu điều lệ:

Chào mừng quý khách đến với website iStock,

Khi quý khách tiếp cận website này quý khách đồng ý chấp nhận mọi điều khoản về “Điều Lệ Sử Dụng” đặt ra phía dưới và những điều lệ bổ sung được đặt ra ở bất kỳ các trang web liên quan. iStock có quyền chỉnh sửa, bổ sung những Điều Lệ Sử Dụng này bất cứ lúc nào và những thay đổi này sẽ trở nên hiệu lực ngay lập tức khi đưa lên website. Nếu quý khách thường xuyên sử dụng website iStock, quý khách nên thường xuyên xem trang này để biết những Điều Lệ Sử Dụng của website iStock, xin lưu ý rằng những trang web liên quan có thể có những điều lệ sử dụng riêng và được áp dụng riêng cho trang web đó.

2. Sử dụng website iStock:

Quý khách được khuyến khích sử dụng các dịch vụ của website iStock miễn là quý khách đồng ý không được sửa đổi, sao chép, in ấn, xuất bản, tái bản, cấp giấy phép, cho thuê, bán, biên dịch lại, sử dụng chuyển nhượng hay sử dụng vào việc thương mại các thông tin chứa trong bất kỳ phần nào thuộc nội dung website này; kể cả kho dữ liệu của trang web, logo, phần mềm, các trang ẩn, các trang liên kết, các mã ẩn, hay các tài sản trí tuệ khác của website iStock.

Khi sử dụng các dịch vụ của website iStock, quý khách đồng ý với mọi điều kiện được đưa ra và công nhận rằng việc sử dụng trái phép, trái quy tắc, trái luật có thể dẫn đến việc xử lý về dân sự hay hình sự theo luật pháp. iStock có quyền xoá tài khoản sử dụng dịch vụ, tiện ích nếu sử dụng trái với các nguyên tắc hay điều lệ mà iStock đã nêu ra.

3. Khuyến cáo :

Các thông tin và báo cáo trong hệ thống không mang tính chất mời chào mua bán bất kỳ loại chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay bất cứ công cụ phái sinh nào…trực tiếp cho bất kì đối tượng cụ thể nào, chỉ là quan điểm riêng hệ thống trading iStock và mang tính chất thống kê tham khảo tổng hợp. Hệ thống chỉ nhằm mục tiêu cung cấp những thông tin khái quát, không phục vụ cho những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào sử dụng hệ thống này. Nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng thị trường luôn biến động và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, rất có thể không hàm ý chắc chắn cho những kết quả tương lai, ngoài ra chỉ là dự báo. Tuy nhiên iStock sẽ không chịu trách nhiệm do bất kỳ rủi ro nào trong công việc cập nhật thông tin, giá cả hay bất kỳ hành động liên quan nào phát sinh trách nhiệm của iStock.

Các công cụ tài chính này có thể sẽ không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Nhà đầu tư phải có quyết định riêng của mình bằng cách tham khảo các nhà tư vấn tài chính độc lập nếu thấy cần thiết và căn cứ vào tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cụ thể của chính nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của hệ thống này vào bất kì mục đích nào khác của bất kì đối tượng cụ thể nào .

4. Luật bản quyền:

Nghiêm cấm các họat động sử dụng xâm phạm đến luật bản quyền, luật nhãn hiệu, và các luật sở hữu trí tuệ khác. Nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu website iStock, quý khách không được tự ý sửa đổi nhãn hiệu, logo, hình ảnh, phần mềm, nội dung của website iStock và những dịch vụ sử dụng website của iStock dưới mọi hình thức vì bất cứ lý do gì, vào bất cứ việc gì.

Không ai được sao chép, tái bản hoặc phát hành cũng như tái phân phối các báo cáo hay thông tin này vì bất kỳ mục đích nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của iStock. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này.Mọi vi phạm sẽ được xử lí theo luật pháp hiện hành .

Hệ thống Tra cứu FREE hơn 2000 mã CP : phân tích DÒNG TIỀN Mua- Bán Realtime trong phiên __ Khi nào nên MUA / Nắm giữ / BÁN giá tốt nhất ? __ nắm bắt Xu Hướng cổ phiếu đang Tăng / Giảm ? __ Các tín hiệu lập ĐỈNH SÓNG ? đang TẠO ĐÁY ?__ Hệ thống iStock phân tích kĩ thuật chuyên sâu với các chỉ số MA,RSI,MACD,ADX,BB,MSI,CCI,MFI,Stochastic,Momentum,Fibonacci… __ www.iStock.vn __ Master Your Investment __ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐÚNG THỜI ĐIỂM  TỐI ĐA LỢI NHUẬN + GIẢM THIỂU RỦI RO